Handelsbetingelser

Booking. Når De fortager en booking på bedandbreakfast ApS’ eller dennes agenters hjemmeside er bookingen bindende fra Deres side. De betaler et beløb til sikring af bookingen. Booking kan enten være en request booking eller en instant boking. Dette vil fremgå af den enkelte udlejers information. Når De som gæst har udfyldt informationer, der er nødvendige for at foretage en booking accepterer De også, at Bedandbreakfast ApS eller dennes agenter må fremsende email til Dem, som vedrører bookingen før, under eller efter opholdet.

Forudbetaling Ved enhver booking betales et beløb, som kan bestå af forudbetaling af opholdet, booking gebyr, kreditkortgebyr, bankomkostninger eller andre omkostninger, der måtte være i forbindelse med bookingen og/eller som er tredjemands omkostninger. Det er kun den del af beløbet, som er forudbetaling af opholdet hos udlejer, som fratrækkes betalingen hos udlejer. Intet beløb vil blive hævet fra Deres konto, før en booking er bekræftet af udlejer.

Valuta Når gæsten foretager en booking, kan denne betales i forskellige valutaer. Når De som gæst modtager regning fra kreditkortselskab / bank for Deres betaling, kan der være en difference i forhold til det, kursen var på bookingtidspunktet. Disse differencer har intet med bedandbreakfast ApS eller dennes agenter at gøre, og De kan ikke senere kræve erstatning fra bedandbreakfast ApS eller dennes agenter. Afregning til udlejer foretages altid i lokal valuta.

Ændring af booking. Enhver ændring af en booking vil blive betragtet som en annullering af bookingen og en ny booking. Der vil ikke ske noget form for tilbagebetaling eller godtgørelse af beløbet i forbindelse med en ændring af en booking.

Annullering. Hvis en bekræftet booking annulleres, refunderes der intet uanset årsagen til annullering af bookingen. Hos visse forsikringsselskaber kan der købes en forsikring til dækning af beløbet i tilfælde af annullering eller sygdom. Alle annulleringer skal foretages via deres reservation på bedandbreakfast ApS hjemmesider eller agenters hjemmeside og er kun gyldig, såfremt annulleringen er foretaget via denne måde.

No show. I tilfælde af at gæsten ikke ankommer, vil der ikke ske nogen refundering af det betalte beløb. Såfremt gæsten bliver forhindret uanset årsag eller på grund af uheld ankommer senere, skal gæsten give udlejningsstedet besked. Udlejer har ret til opkrævning af hele beløbet i tilfælde af no show.

Antal personer Hvis I ankommer færre personer end booket, vil udlejningsstedet opkræve betaling for for de personer, der er nævnt i bookingen. Hvis I ankommer flere personer, skal der betales ekstra for disse personer.

Informationer på hjemmesiden. Alle information på hjemmesiden er udlejningsstedets ansvar og ingen andres. bedandbreakfast ApS eller dennes agenter kan ikke drages til ansvar for disse informationer.

Klager Hvis der skulle opstår problemer inden ankomst, skal disse ske til udlejningsstedet i første omgang. Under opholdet skal alle klager / ønsker rettes direkte til udlejningsstedet. Efter opholdet rettes alle klager direkte til udlejningsstedet. Kan gæsten og udlejningsstedet ikke blive enige, skal klager rettes til bedandbreakfastApS eller dennes agenter, som vil svare på klagen eller sende den videre til bedandbreakfastApS eller dennes agenter. Eventuelle omkostninger i forbindelse med klagen, det være sig oversættelse eller andre omkostninger, betales af den, der klager. Denne betaling skal finde sted, inden klagen behandles. Bedandbreakfast ApS eller dennes agenter vil fremsende besked om dette. bedandbreakfastApS eller dennes agenter er ikke ansvarlig for klagen, og bedandbreakfastApS eller dennes agenter kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for nogen ting, før, under eller efter opholdet. Værneting for bedandbreakfastApS eller dennes agenter skal være København. Dansk lovgivning skal lægges til grund i forbindelse med eventuelle tvister.

Force majeure Hvis bedandbreakfast ApS eller dennes agenter eller udlejningsstedet er ude af stand til at opfylde Deres booking som følge af omstændigheder, der ligger uden for bedandbreakfast ApS eller for dennes agenters eller udlejers regi, så kan der ikke fremsættes krav om erstatning eller tilbagebetaling af betalte beløb. Det være sig krig, jordskælv, terror, blokade, naturkatastrofer, brand, transportforsinkelser, strejke, industrielle hændelser, epidemier. I denne forbindelse vil hverken udlejningsstedet eller bedandbreakfastApS eller dennes agenter bære noget ansvar for tab i nogen som helst form. Der vil heller ikke kunne ske nogen form for tilbagebetaling.

Generelt bedandbreakfast ApS eller dennes agenter har en hjemmeside, hvor De som gæst kan foretage en eller flere bookinger. bedandbreakfast ApS eller dennes agenter er ikke ansvarlig for indholdet, priser, billeder, tekster, idet det er udlejer, der indsætter de nødvendige informationer. Det er en service hjemmeside til gæster, der ønsker at foretage bookinger. bedandbreakfast ApS eller dennes agenter gør deres yderste for at sikre, at informationer er korrekte på hjemmesiden. Al booking foregår direkte til udlejer og er en aftale mellem udlejer og gæst. Bedandbreakfast ApS eller dennes agenter optræder alene som kommissionær. bedandbreakfast ApS eller dennes agenter alene opkræver kun et depositum/forudbetaling for gæstens booking, samt omkostninger forbundet med dette. bedandbreakfast ApS eller dennes agenter kan ikke drages til ansvar for nogen af disse informationer på hjemmesiden. For at benytte denne hjemmeside skal brugeren være fyldt 18 år. I tilfælde af at gæsten forsøger eller udfører nogen form for misbrug af siden, kan gæsten blive ekskluderet for brug af hjemmesiden. Hvis gæsten forsøger eller udfører nogen form for ulovligheder, vil gæsten blive retsforfulgt og draget til ansvar for sine handlinger. Dette vil også gøre sig gældende, hvis gæsten udfører handlinger hos udlejer, så vil udlejer kunne drage gæsten til ansvar for dennes handlinger, og udlejer kan retsforfølge gæsten. Bedandbreakfast ApS eller dennes agenter har ret til at oplyse/hjælpe udlejer med de informationer, som gæsten har oplyst til Bedandbreakfast ApS eller dennes agenter. Alle opgivne priser er inklusiv alle skatter og afgifter på det tidspunkt bookingen foretages. Bedandbreakfast ApS eller dennes agenter eller udlejer kan i tilfælde af afgiftsændringer, skatter, valutakursændringer mod tydelig dokumentation ændre priserne.