Customer Terms

Varaus Kun suoritatte varauksen Bedandbreakfast Oy:n tai tämän agenttien kotisivulta, tämä varaus on sitova Teidän puoleltanne. Tässä yhteydessä maksatte summan varauksen vahvistamiseksi. Varauksessa voi olla kyse varauskyselystä tai välittömästi vahvistettavasta "instant"-varauksesta. Tämä käy ilmi kyseessä olevan vuokraisännän antamista tiedoista. Kun Te vieraana olette täyttäneet tiedot, jotka vaaditaan varauksen suorittamiseksi, olette samalla hyväksyneet, että Bedandbreakfast Oy tai tämän agentit lähettävät sähköpostia varausta koskeville henkilöille ennen vierailua tai vierailun aikana tai sen jälkeen.

Ennakkomaksu Kunkin varauksen yhteydessä maksetaan summa, joka voi koostua vierailun ennakkomaksusta, varausmaksusta, luottokorttimaksusta, pankkikuluista tai muista varaukseen liittyvistä kuluista ja/tai kolmansille osapuolille koituvista kuluista. Ainoastaan se osa summasta, joka on etukäteismaksu vuokraisännän luona oleskelusta, vähennetään vuokraisännälle tulevasta maksusta. Tililtänne ei kuitenkaan nosteta mitään ennen kuin vuokraisäntä on vahvistanut varauksen.

Valuutta Kun vieras suorittaa varauksen, tämä voidaan maksaa eri valuutoissa. Kun te vieraana vastaanotatte maksun luottokorttiyhtiöltänne tai pankilta suorittamastanne maksusta, voi siinä esiintyvä valuuttakurssi poiketa kurssista varausajankohtana. Nämä poikkeavuudet eivät millään tavoin kosketa Bedandbreakfast Oy:tä tai tämän agentteja, ettekä voi myöhemmin vaatia korvausta asiassa Bedandbreakfast Oy:lta tai tämän agenteilta. Maksu vuokraisännälle suoritetaan aina paikallisella valuutalla.

Varauksen muuttaminen Mikä tahansa muutos varauksessa käsitetään varauksen perumisena ja sen jälkeisenä uutena varauksena. Minkäänlainen takaisinmaksu tai summan hyvitys ei tule kyseeseen suhteessa varauksen muuttamiseen.

Varauksen peruuttaminen Mikäli jo vahvistettu varaus peruutetaan, ei jo maksettua summaa palauteta riippumatta peruutuksen syystä. Joiltakin vakuutusyhtiöiltä voi ostaa vakuutuksen, joka kattaa summan peruutuksen tai sairauden yhteydessä. Kaikki peruutukset pitää suorittaa varaussivultanne Bedandbreakfast Oy:n tai tämän agenttien kotisivuilta, joten peruutus on voimassa ainoastaan, jos se on suoritettu tätä kautta.

No show Siinä tapauksessa, että vieras ei saavu paikalle, ei maksettua summaa palauteta. Siinä tapauksessa että vieras on estynyt syystä riippumatta tai jos syynä on onnettomuus ja hän pääsee saapumaan vasta myöhemmin, on vieraan ilmoitettava asiasta vuokraisännälle. Vuokraisännällä on oikeus vaatia koko summa "No show"-tapauksissa, joissa vieras on saapumatta paikalle.

Henkilöiden lukumäärä Mikäli paikalle saapuu pienempi määrä henkilöitä kuin mitä varauksessa on mainittu, majapaikalla on oikeus laskuttaa varauksessa mainitun henkilömäärän mukaisesti. Mikäli paikalle saapuu useampia henkilöitä kuin mitä oli mainittu varauksessa, täytyy näiden henkilöiden osalta suorittaa lisämaksu.

Kotisivun tiedot Kaikki tiedot kotisivulla ovat majoituspaikan eikä kenenkään muun vastuulla. Bedandbreakfast Oy:ta tai tämän agentteja ei voida vetää vastuuseen kotisivulla annetuista tiedoista.

Valitukset Mikäli sattuu syntymään ongelmia ennen saapumista, tulee näistä ilmoittaa ensisijaisesti majapaikalle. Vierailun aikana tulee kaikki valitukset ja toivomukset kohdistaa suoraan majoituspaikalle. Vierailun jälkeen kaikki valitukset tulee kohdistaa majoituspaikkaan. Mikäli vieras ja majoituspaikka eivät pääse yksimielisyyteen, tulee valitukset kohdistaa Bedandbreakfast Oy:lle tai tämän agenteille, jotka vastaavat valitukseen tai lähettävät sen edelleen Bedandbreakfast Oy:lle tai tämän agenteille. Mahdolliset kustannukset valituksen yhteydessä - oli sitten kyseessä käännösapu tai muut kulut - jäävät valittavan osapuolen maksettaviksi. Kyseiset maksut tulee suorittaa ennenkuin valitusta käsitellään. Bedandbreakfast Oy tai tämän agentit lähettävät vahvistuksen asiasta. Bedandbreakfast Oy tai tämän agentit eivät ole vastuussa valituksesta ja Bedandbreakfast Oy:ta tai tämän agentteja ei voida missään olosuhteissa vetää vastuuseen asioista, jotka koskevat vierailua edeltävää aikaa, vierailun ajanjaksoa tai sen jälkeistä aikaa. Bedandbreakfast Oy:tä ja tämän agentteja koskee tanskalainen lainsäädäntö.

Force majeure Mikäli Bedandbreakfast Oy tai tämän agentit tai majoituspaikka ovat kyvyttömiä täyttämään varauksen yhteydessä annetut lupaukset riippuen ongelmista tai olosuhteista, joihin Bedandbreakfast Oy, tämän agentit tai majoituspaikka ei voi vaikuttaa, asiakkaan ei ole mahdollista vaatia korvausta tai jo maksetun summan takaisin maksua. Tässä voivat olla kyseessä sota, maanjäristys, terrori, saarto, luonnon katastrofit, tulipalo, myöhästyneet kuljetukset, lakko, teollisuustapahtumat tai epidemiat. Näissä tapauksissa eivät majoituspaikka, Bedandbreakfast Oy tai tämän agentit voivat kantaa minkäänlaista vastuuta minkäänlaisista menetyksistä. Minkäänlaista takaisin maksua ei myöskään tule tapahtumaan.

Yleistä Bedandbreakfast Oy:lla tai tämän agenteilla on kotisivu, jolta Te vieraana voitte suorittaa yhden tai useamman varauksen. Bedandbreakfast Oy tai tämän agentit eivät ole vastuussa kotisivun sisällöstä, kuten esim. hinnat, kuvat, ja tekstit, sillä tarvittavat tiedot on ilmoitettu vuokraisännän puolesta. Kyseessä on palvelusivu vieraille, jotka haluavat tehdä varauksia. Bedandbreakfast Oy ja tämän agentit tekevät voitavansa taatakseen, että kotisivulla annetut tiedot ovat paikkansapitäviä. Kaikki varaukset tehdään suoraan vuokraisännälle ja kyseessä on vuokraisännän ja vieraan välinen sopimus. Bedandbreakfast Oy tai tämän agentit esiintyvät ainoastaan komissionääreina. Bedandbreakfast Oy tai tämän agentit yksinään vaativat ainoastaan käsirahan/ennakkomaksun vieraan varauksesta sekä siihen liittyvät kulut. Bedandbreakfast Oy:tä tai tämän agentteja ei voida vetää vastuuseen kotisivulla annetuista tiedoista. Voidakseen hyödyntää kotisivun tietoja, käyttäjän täytyy olla täyttänyt 18 vuotta. Mikäli vieras yrittää väärinkäyttää tai on väärinkäyttänyt kotisivua, hänet voidaan sulkea pois kotisivun käyttäjistä. Mikäli vieras yrittää suorittaa laittomuuksia, tai on jo niin tehnyt, hänet vedetään oikeuteen ja vaaditaan vastuuseen teoistaan. Tämä pätee myös, mikäli vieras syyllistyy laittomuuksiin majapaikassa. Siinä tapauksessa vuokraisäntä voi vaatia vieraan vastuuseen teoistaan ja vetää vieraan oikeuteen. Bedandbreakfast Oy:lla tai tämän agenteilla on oikeus auttaa vuokraisäntää ilmiantamalla tietoja, jotka vieras on antanut Bedandbreakfast Oy:lle tai tämän agenteille. Kaikki ilmoitetut hinnat sisältävät kaikki verot ja maksut varausajankohdalta. Bedandbreakfast Oy tai tämän agentit tai vuokraisäntä voivat muuttaa hintojaan, kun kyseessä ovat todistettavissa olevat muutokset maksuissa, veroissa tai valuuttakursseissa.