TermsOfTrade

Booking. Når De foretar en booking på bedandbreakfast ApS’ eller dennes agenters hjemmeside er bookingen bindende fra Deres side. De betaler et lite beløb for gjennomføring av bookingen. Booking kan enten være en forespørsel om booking eller en umiddelbar booking. Dette vil fremgå av den enkelte udleiers informasjon. Når De som gjest har fylt ut informasjoner som er nødvendige for å foreta en booking, aksepterer De også at Bedandbreakfast ApS eller dennes agenter må sende email til Dem som vedrører bokingen før, under eller etter oppholdet.

Forskuddsbetaling Ved enhver booking betales et beløp som kan bestå av forskuddsbetaling av oppholdet, bookingavgift, kreditkortgebyr, bankomkostninger eller andre omkostninger som måtte være i forbindelse med bookingen og/eller som er tredjeparts omkostninger. Det er bare den delen av beløpet som er forskuddsbetaling av oppholdet hos utleier som trekkes fra betalingen hos utleier. Intet beløp vil bli hevet fra Deres konto før en booking er bekreftet av utleier.

Valuta Når gjesten foretar en booking kan denne betales i forskellige valutaer. Når De som gjest mottar regning fra kredittkortselskap / bank for Deres betaling, kan det være en differanse i forhold til det kursen var på bookingtidspunktet. Disse differanser har ikke noe å gjøre med bedandbreakfast ApS eller dennes agenter, og De kan ikke senere kreve erstaning fra bedandbreakfast ApS eller dennes agenter. Avregnning til utleier foretas altid i lokal valuta.

Annullering. Hvis en bekreftet booking annulleres, refunderes det ingenting uansett årsaken til annullering av bookingen. Hos visse forsikringsselskaper kan det kjøpes en forsikring til dekning av beløpet i tilfelle av annullering eller sykdom. Alle annulleringer skal foretas via Deres reservasjon på bedandbreakfast ApS hjemmesider eller agenters hjemmeside og er bare gyldig dersom annulleringen er foretatt på denne måten.

No show. Dersom gjesten ikke kommer vil der ikke skje noen refundering av det innbetalte beløpet. Dersom gjesten blir forhindret uansett årsak eller på grunn av uhell ankommer senere, skal gjesten gi utleiestedet beskjed. Utleier har rett til innkrevning av hele beløpet i tilfelle av No show.

Antall personer Hvis De ankommer med færre personer enn booket vil utleiestedet kreve inn betaling for for de personer som er nevnt i bookingen. Hvis De ankommer med flere personer skal det betales ekstra for disse personene.

Informasjon på hjemmesiden. At all informasjon på hjemmesiden er korrekt er utleiestedets ansvar og ingen andres. Bedandbreakfast ApS eller dennes agenter kan ikke stilles til ansvar for denne informasjonen.

Klager Hvis det skulle oppstå problemer før ankomst skal klage sendes til utleiestedet i første omgang. Under oppholdet skal alle klager / ønsker rettes direkte til utleiestedet. Etter oppholdet rettes alle klager direkte til utleiestedet. Kan gjesten og utleiestedet ikke bli enige, skal klager rettes til bedandbreakfastApS eller dennes agenter, som vil svare på klagen eller sende den videre til bedandbreakfastApS eller dennes agenter. Eventuelle omkostninger i forbindelse med klagen, det være seg oversetting eller andre omkostninger, betales av den som klager. Denne betalingen skal finne sted før klagen behandles. Bedandbreakfast ApS eller dennes agenter vil sende beskjed om dette. BedandbreakfastApS eller dennes agenter er ikke ansvarlig for klagen, og bedandbreakfastApS eller dennes agenter kan under ingen omstendigheter stilles til ansvar for noe før, under eller etter oppholdet. Verneting for bedandbreakfastApS eller dennes agenter skal være København. Dansk lovgivning skal legges til grunn i forbindelse med eventuelle tvister.

Force majeure Hvis bedandbreakfast ApS eller dennes agenter eller utleiestedet er ute av stand til å oppfylle Deres booking som følge av omstendigheter som ligger utenfor bedandbreakfast ApS’ eller for dennes agenters eller utleiers regi, så kan det ikke fremsettes krav om erstatning eller tilbakebetaling av innbetalt beløp. Det være seg krig, jordskjelv, terror, blokkade, naturkatastrofer, brann, transportforsinkelser, streiker, industrielle hendelser eller epidemier. I denne forbindelse vil hverken utleiestedet eller bedandbreakfastApS eller dennes agenter bære noe ansvar for tap i noen som helst form. Det vil heller ikke skje noen form for tilbakebetaling.

Generelt Bedandbreakfast ApS eller dennes agenter har en hjemmeside der De som gjest kan foreta en eller flere bookinger. Bedandbreakfast ApS eller dennes agenter er ikke ansvarlige for innholdet, priser, bilder eller tekster, da det er utleier som legger inn de nødvendige informasjoner. Dette er en service-hjemmeside til gjester som ønsker å foreta bookinger. Bedandbreakfast ApS eller dennes agenter gjør deres ytterste for å sikre at informasjoner er korrekte på hjemmesiden. All booking foregår direkte til utleier og er en avtale mellem utleier og gjest. Bedandbreakfast ApS eller dennes agenter opptrer bare kommissjonær. Bedandbreakfast ApS eller dennes agenter krever bare inn et depositum/forskuddsbetaling for gjestens booking, samt omkostninger forbundet med dette. Bedandbreakfast ApS eller dennes agenter kan ikke stilles til ansvar for noen av disse informasjoner på hjemmesiden. For å benytte denne hjemmemside må brukeren være fylt 18 år. I tilfelle av at gjesten forsøker eller utfører noen form for misbruk av siden, kan gjesten bli eskluderet for bruk av hjemmesiden. Hvis gjesten forsøker eller utfører noen form for ulovligheter, vil gjesten bli rettsforfulgt og dratt til ansvar for sine handlinger. Dette vil også gjøre seg gjeldende dersom gjesten utfører handlinger hos utleier. Da vil utleier dra gjesten til ansvar for dennes handlinger, og utleier kan rettsforfølge gjesten. Bedandbreakfast ApS eller dennes agenter har rett til å opplyse/hjelpe utleier med de informasjoner som gjesten har opplyst til Bedandbreakfast ApS eller dennes agenter. Alle oppgitte priser er inklusiv alle skatter og avgifter på det tidspunktet bookingen foretas. Bedandbreakfast ApS eller dennes agenter eller utleier kan i tilfelle av avgiftsændringer, skatter, valutakursendringer mod tydelig dokumentation endre prisene.