Customer Terms

Boeking. Als u een boeking maakt op bedandbreakfast Aps of op de website van een van diens agenten is dit van uw kant bindend. U betaalt een bedrag om uw boeking te garanderen. Uw boeking kan een request booking of een instant booking zijn. Dit kunt u zien onder de informatie van de verhuurder. Als u als gast de informatie ingevuld hebt die nodig is om een boeking te maken, accepteert u tegelijkertijd dat Bedandbreakfast Aps of een van diens agenten een e-mail mag sturen voor, tijdens, of na het verblijf aan degene die de boeking gemaakt heeft.

Vooruitbetaling Bij elke boeking wordt een bedrag betaald dat kan bestaan uit een borgsom, boekingkosten, creditkaartkosten, bankkosten of andere kosten in verband met de boeking en/of de kosten die gemaakt zijn door derden. Alleen de borgsom kan afgetrokken worden van de betaling bij de verhuurder. Er zal niets van uw rekening afgeboekt worden voordat de boeking door de verhuurder bevestigd is.

Valuta Als een gast een boeking maakt, dan kan hij/zij in verschillende valuta betalen. Als u als gast een afschrift ontvangt van uw creditcardbedrijf /bank, kan er een verschil zijn in de koers die gold op het tijdstip van boeking en de huidige koers. Op dit verschil heeft bedandbreakfast ApS of een van diens agenten geen invloed en u kunt daarom geen schadevergoeding eisen van bedandbreakfast ApS of een van diens agenten. De afrekening aan de verhuurder gebeurt altijd in de plaatselijke valuta.

Wijziging van een boeking Elke wijziging van een boeking wordt beschouwd als een annulering - en een nieuwe boeking. Er zal niets terugbetaald of vergoed worden in verband met de wijziging van een boeking.

Annullering. Als een bevestigde boeking geannuleerd wordt, wordt er niets terugbetaald, ongeacht de reden voor de annulering. Bij sommige verzekeringsmaatschappijen kunt u zich hiertegen verzekeren, mocht u ziek worden en genoodzaakt zijn om te annuleren. Alle annuleringen moeten geregistreerd worden via het reserveringssysteem van bedandbreakfast ApS of op de website van een agent en zijn alleen geldig als de annulering hiervandaan verstuurd is.

No show. In geval de gast niet komt opdagen, wordt het betaalde bedrag niet terugbetaald. Als de gast verhinderd is, ongeacht de reden daarvoor, of door een ongeluk later aankomt, moet de gast de verhuurder hierover inlichten. De verhuurder kan het hele bedrag opeisen in geval van No show.

Aantal personen Als u met minder personen komt dan u in uw boeking vermeld had, kan de verhuurder een betaling opeisen voor de personen die u in de boeking vermeld had. Komt u met meer mensen, dan moet u voor hen bijbetalen.

Informatie op de website Alle informatie op de website is de verantwoordelijkheid van de verhuurder en van geen ander. Bedandbreakfast ApS en diens agenten kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor deze informatie.

Klachten Mochten er voor aankomst problemen zijn, dan dient u zich in de eerste plaats tot de verhuurder te wenden. Tijdens het verblijf moeten alle klachten/wensen rechtstreeks aan de verhuurder gemeld worden. Na het verblijf moeten alle klachten rechtstreeks aan de verhuurder gemeld worden. Kunnen de gast en de verhuurder het niet eens worden, dan moeten klachten gemeld worden aan bedandbreakfastAps of een van diens agenten die de klacht zullen beantwoorden of doorsturen. Eventuele kosten in verband met een klacht, zoals vertaling van de klacht of andere bijkomende kosten moeten betaald worden door de klager. Deze betaling moet geschieden voordat de klacht in behandeling wordt genomen. Bedandbreakfast Aps of diens agenten zullen hierover nader bericht geven. bedandbreakfastAps en diens agenten zijn niet verantwoordelijk voor de klacht en bedandbreakfastAps en diens agenten kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor gebeurtenissen die voor, tijdens of na het verblijf plaatsvinden. bedandbreakfastAps en diens agenten vallen onder de Deense wetgeving.

Force majeure Mochten bedandbreakfast Aps of diens agenten of de verhuurder hun boeking niet kunnen nakomen door problemen waarop bedandbreakfast Aps of diens agenten of de verhuurder geen invloed hebben, dan kan er geen schadevergoeding geëist worden of terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. Hierbij kan het gaan om oorlog, aardbevingen, terreuracties, blokkades, natuurrampen, brand, transportvertragingen, stakingen, industriële gebeurtenissen, epidemieën. In dat geval zullen bedandbreakfastAps en diens agenten niet aansprakelijk zijn voor ongeacht welke vorm van verlies. Er zal niets terugbetaald worden.

Algemeen bedandbreakfast Aps en diens agenten hebben een website waar de gast een of meer boekingen kan maken. bedandbreakfast Aps en diens agenten zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, prijzen, foto’s, teksten - daar de verhuurder de noodzakelijke informatie verschaft. Het is een website voor gasten die boekingen willen maken bij bedandbreakfast Aps of diens agenten en zij doen hun uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de website juist is. Alle boekingen gebeuren direct aan de verhuurder en zijn een afspraak tussen de verhuurder en de gast. Bedandbreakfast Aps en diens agenten treden alleen op in de rol van bemiddelaar. bedandbreakfast Aps en diens agenten eisen alleen een borgsom op de boeking van de gast en de kosten in verband hiermee. bedandbreakfast Aps en diens agenten kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op de website. Om gebruik te kunnen maken van de website moet de gebruiker minimaal 18 zijn. In geval dat de gast probeert om misbruik te maken van de website, kan deze persoon uitgesloten worden van het gebruik van de website. Als de gast illegale acties onderneemt of daartoe een poging doet, kan de gast gerechtelijk vervolgd worden. Dit geldt ook als de gast zich bij de verhuurder misdraagt, dan kan de verhuurder de gast aansprakelijk stellen voor zijn handelingen en hij kan hem/haar gerechtelijk vervolgen. Bedandbreakfast Aps en diens agenten hebben het recht om de verhuurder te informeren/helpen met de informatie die de gast heeft vermeld bij Bedandbreakfast Aps of diens agenten. Alle vermelde prijzen zijn inclusief belasting en afgiften op het tijdstip dat de boeking gemaakt wordt. Bedandbreakfast Aps en diens agenten of de verhuurder kunnen in geval van wijzigingen in afgiften, belastingen, valutakoersen de prijzen wijzigen, mits dit duidelijk gedocumenteerd wordt.