Hjelpesider

Her hjelper vi deg med å løse de forskjellige sitiasjoner som finnes i vårt system.

Det er forskjellige overskrifter. Klikk på den over skriften du mener er relevant og les hjelpen.

Hvis du er i tvil så kontakt oss gjennem "Kontakt adminstrator"