Legg til ny leilighet eller hus

Her legger du inn en leilighet eller hus for leie.

Husk at dersom du ønsker et nytt rom i leiligheten så legger du det inn her. Gå til utleie-oppsett og endre den eksisterende utleie-oppsett som du har.

Gi det nye utleiet et navn. Legg inn minimun antall dager du vil ha bookingen på forhånd i dra-ned menyen. Legg inn minimun booking-dager i dra-ned menyen. Legg inn minimun avbestillings-dager i dra-ned menyen.

Klikk på "Legg til"

Gå så til utleie-oppsett og legg inn all informasjon om priser, sesonger, senger osv.