Legg til et nytt rom

Når du vil legge til et rom så velg det aktuelle losjo og klikk på "Legg til et nytt rom".

Gi det nye rommet et navn. Velg om losjiet er til leie eller ikke. Velg hvor mange rom du vil legge til.

Velg min antall dager på forhånd bookingen må skje. Velg min antall personer for bookingen. Velg min tid antall dager for avbestilling.

Klikk på "Legg til".

Best oversikt får du i kalenderen når du bare legger til 1 rom og at hvert rom er en enhet for seg.