Legg til senger

Du kan se under hvert losji hvor mange senger det er. Hvis du ønsker å legge til, så trykk "Legg til en seng". Velg fra nedtrekksmenyen hvilken type seng du vil legge til. I neste nedtrekksmeny vennligst velg om dette er en fast seng eller en ekstraseng som kan settes opp i rommet. Klikk på "Legg til" når du er ferdig.