Booking-detaljer

Når du klikker på detaljer vil du få opp alle booking-detaljer. Du må deretter trykke på ja eller nei tak til bookingen.

Hvis du trykker ja til bookingen vil gjesten automatisk få beskjed av deg og kalenderen vil bli oppdatert.

Hvis du sier nei vil vi også oppdatere kalenderen. Hvis oppdateringen ikke er korrekt kan du selv gå inn i kalenderen for å endre dette, slik at din kalender er korrekt.