Værelser og priser

Dette er delt op i et hus/lejlighed med et antal værelser.

Når du dobbelt klikker på den øverste bolig, så er det dit hus/lejlighed. Herefter vil der være nogle spørgsmål som du skal besvare. Stedet har et navn, vælge hvor det ligger og afstanden samt retning fra stedet. Hvis du ikke udlejer hele enheden ud skal du nu kun trykke på Gem, som er lidt længere nede.

Du skal nu tilføje værelser eller lejligheder til boligen, hvis det ikke er gjort.

For hver enhed er der en række spørgsmål som du skal svare på. Du kan vælge, at sige du har et antal værelser som er ens eller indtaste dem enkeltvis.

Det vil dog være en god ide at indsætte hver udlejningsenhed hver for sig, da du vil få et bedre overblik i kalenderen, hvis du gør dette. Dette skal gøre hvis f.eks. det eneste der er forskelligt på værelser er om de har enkelt senge eller dobbelt senge.

Det enkelte værelse skal have følgende informationer.

Antal dage det minimum skal reserveres.

En tekst om det enkelte værelse på forskellige sprog, hvis du ønsker det.

Husk det sprog du arbejder på er markeret med grønt.

Priser

Disse sættes op på en anden måde end i det gamle system, idet priserne for bookinger vil fremgå, når gæsten reserverer. Det betyder for dig, at priserne skal være rigtige ellers vil gæsten få en forkert pris. Priserne bliver oplyst automatisk til gæsten efter de priser du har opgivet.

Hvis der ingen priser er, kan gæsten ikke reservere.

Default prisen skal altid opgives. Den bliver brugt hvis du har opgivet sæsoner som ikke dækker hele året eller på anden måde har lavet en fejl.

Voksen prisen skal være. Du skal arbejde med et standard værelse. Dette består af 2 personer, som betaler den samme pris pr. person- Eksempel. Du skriver 200kr, hvilket betyder at 2 personer betaler 2 x 200kr.

Barn

Prisen er for et barn fyldt 4 år og ikke fyldt 13 år. Spædbarn er prisen for et barn der ikke er fyldt 4 år. Den pris du nævner kan måske være for en barneseng.

Rabat

Er prisen for person nr. 3, 4, 5 eller 6 i værelset. Her skal du skrive den rabat du giver i forhold til voksen prisen. Eksempel. De første 2 koster 150 pr person. 3 person koster 100 kr. Det betyder, at du giver 50 kr i rabat på 3 person og skal skrive 50kr. i rabat

Ekstra

Her skal du skrive det tillæg der er på prisen, hvis der kun er 1 person i værelset. F.eks. Voksen prisen er på 180 kr og et enkelt værelse koster 250 kr, så skal der stå 70 kr. i denne rubrik idet den ene person skal betale 70 kr extra for at få værelset alene.

Dette er vi nød til at gøre, for ellers kan vi ikke udregne prisen til gæsten.

Hvis du giver faste rabatter skal disse opsættes under Rabatter.

Morgenmad

Her skriver du prisen for morgenmad.

Har du har priser i andre valutaer, skal du vælge den anden valuta og udfylde priserne i den valuta, på samme måde som du gør med danske kroner.

Hvis du kun udfylder i danske kroner vil priserne i de andre valutaer blive udregnet.

Alle sæsonpriser skal udfyldes på samme måde.

Sæsoner skal du klikke ja eller nej til, så de sæsoner du bruger på dette/disse værelser er grønne hvor priserne er gyldige.

Hvis du ikke markerer dem i sæsoner vil værelset ikke kunne lejes ud. Så dette er vigtigt.

Til sidst skal du klikke "Gem" for at til at gemme informationerne.

Hvis du senere ændrer dem skal du altid trykke på "Gem".