Sæsoner

Sæsoner er en indbygget mulighed for at du som vært, kan benytte forskellige priser i løbet af året. Første gang man som vært logger ind, er der opsat en enkelt "hele året" sæson. Ønsker man blot de samme priser hele året, er der derfor ingen opsætning at udføre her.

Ønsker man derimod, at variere sine priser, kan man benytte nedestående fremgangsmåde.

Bemærk: Tilføjelse af sæsoner medfører, at der skal indsættes en pris for disse under alle udlejningsenheder, før disse kan udlejes.

Selvom oprettelsen af sæsoner er fortrinsvis enkel, gælder der et par regler: - en sæson kan ikke overlappe en anden (en given dato skal altid tilhøre én specifik sæson) - en sæson kan ikke indeholde andre sæsoner, man kan altså ikke gruppere sæsoner

Oprettelse af ny sæson

 1. Tryk på "Opret ny sæson"
 2. Vælg et navn til sæsonen, dette vises bl.a. i pris-opsætningen under udlejningsenheder (brug et relevant navn, f.eks. "sommer", som nemt kan genkendes senere)
 3. Tryk på "FRA" (den venstre boks) og vælg start-datoen af sæsonen
 4. Tryk på "TIL" (den højre boks) og vælg en slut-dato af sæsonen.
 5. Kontroller at de valgte datoer er korrekte, og tryk derefter på "Gem"

Sæsonen er nu oprettet, og den kan nu enten slettes eller ændres. Dette gør du ved at trykke på Sæsonen og et billede af sæsonen åbner sig. Du kan så ændre navn, sæson start eller sæson slutning.

Ændring i en sæson

 1. Vælg en dato der er indeholdt i den pågældende sæson
 2. Ønskes et nyt navn til sæsonen, indtastes dette (brug et relevant navn, f.eks. "sommer", som nemt kan genkendes senere)
 3. Ønskes start-datoen ændret, trykkes på "FRA" (den venstre boks) og der vælges en ny start-datoen til sæsonen
 4. Ønskes slut-datoen ændret, trykkes på "TIL" (den højre boks) og der vælges en ny slut-dato af sæsonen.
 5. Kontroller at de valgte datoer er korrekte, og tryk derefter på "Gem"

Sletning af eksisterende sæson

Bemærk: fjernelse af en sæson sletter automatisk priserne for den valgte sæson under en udlejningsenhed. Det er derfor vigtigt, at såfremt De kun ønsker at ændre en sæson, benytter fremgangsmåden beskrevet i "Ændring i en sæson"

 1. Vælg en dato der er indeholdt i den pågældende sæson
 2. Kontroller at den valgte sæson er den korrekte og tryk på "Slet"

Sæsonen er nu fjernet sammen med de priser der tilhører denne sæson.