Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor Bedandbreakfast ApS

Bedandbreakfast Aps is een organisatie die zich bezighoudt met de marketing van accommodaties. Wij zijn in 1992 opgestart en Bedandbreakfast ApS is een geregistreerd handelsmerk. Bedandbreakfast Aps zorgt voor de marketing van accommodaties via internetsites, consolidators en haar eigen boekingskantoor.

Registratie en marketingperiode Registratie bij Bedandbreakfast ApS of voor het marketingprogramma van een consolidator kan gebeuren via e-mail, telefoon of het registratieformulier. De afspraak kan een- of meerjarig zijn en aan het eind van de periode verlengd worden. De afspraak kan aan het eind van elke maand opgezegd worden. Eventueel betaald jaargeld wordt niet terugbetaald. Zegt een verhuurder de afspraak op, dan is hij/zij nog steeds verplicht om bevestigde boekingen af te handelen met dezelfde rechten en plichten als voorheen. Door u te registreren bij Bedandbreakfast ApS of voor het marketingprogramma van een consolidator accepteert u automatisch de algemene voorwaarden van Bedandbreakfast ApS of de consolidator.

Informatie over de accommodatie De informatie over de voorzieningen in de accommodatie moet altijd in overeenstemming zijn met de feiten. De accommodatie moet zich houden aan de geldende wetgeving en de regels en richtlijnen van Bedandbreakfast ApS of de consolidator om deel uit te kunnen maken van het marketingprogramma. Bedandbreakfast ApS of de consolidator behoudt zich het recht voor om onjuiste informatie – zonder voorafgaande waarschuwing - te wijzigen of te verwijderen.

Boekingen via Bedandbreakfast ApS of het boekingskantoor/de website van een consolidator De verhuurder betaalt over alle bevestigde boekingen die via Bedandbreakfast ApS of de website van een consolidator gemaakt worden provisie aan Bedandbreakfast ApS of aan de consolidator. Deze provisie bedraagt minimaal 10%. Er wordt een afzonderlijke provisie betaald voor boekingen die gemaakt zijn via het boekingskantoor van Bedandbreakfast ApS. Als een verhuurder na ontvangst van een boeking niet antwoordt of de boeking weigert, dan behoudt Bedandbreakfast ApS of de consolidator zich het recht voor om de kalendergegevens van de betreffende verhuurder te wijzigen en de boekingsgegevens of aanvragen voor de betreffende periode door te geven aan andere verhuurders in de nabije omgeving.

Prijzen De op Bedandbreakfast ApS of op de website van de consolidator geregistreerde overnachtingsprijzen gelden altijd voor boekingen die gemaakt worden via Bedandbreakfast ApS of de consolidator, diens website of agenten. De provisie wordt berekend met bovenstaande prijzen als uitgangspunt. Alle andere kortingen of prijzen doen niet ter zake voor Bedandbreakfast ApS of de consolidator.

Categorieën Bedandbreakfast ApS of de consolidators streven ernaar om aan alle nieuwe verhuurders een bezoek af te leggen, maar zijn hier niet toe verplicht. Na het eerste bezoek kan de accommodatie ingedeeld worden in een categorie, afhankelijk van de voorzieningen die de accommodatie heeft. De huidige categorieën kunt u opvragen bij Bedandbreakfast ApS of bij de consolidator. Bedandbreakfast ApS of de consolidator kan op elk gewenst moment de voorwaarden voor het categoriseren van accommodaties wijzigen. Bedandbreakfast ApS of de consolidator kan zonder voorafgaande waarschuwing op elk gewenst moment een accommodatie bezoeken om te controleren of de opgegeven gegevens overeenkomen met de feitelijke gegevens. De accommodatie is verplicht om het Bedandbreakfast ApS of de consolidator mee te delen als er wijzigingen plaatsvinden die van invloed kunnen zijn op het categoriseren van de accommocatie of die op andere manier van invloed kunnen zijn. Zo gauw een verhuurder onjuiste gegevens opgeeft, kan de accommodatie het recht ontzegd worden om verder samen te werken met Bedandbreakfast ApS of de consolidator zonder dat de verhuurder daardoor juridisch of economisch aanspraak kan maken op iets van Bedandbreakfast ApS of de consolidators.

Bedandbreakfast ApS handelsmerk Iedereen die deel uitmaakt van de marketingprogramma’s van Bedandbreakfast ApS of van de consolidator kan zonder extra onkosten het informatiemateriaal van Bedandbreakfast ApS of de consolidator in zijn/haar eigen marketing gebruiken. Als de samenwerking met Bedandbreakfast ApS of de consolidator wordt beëindigd, vervalt daarmee het recht om informatie en referenties van Bedandbreakfast ApS of de consolidator te gebruiken. Referenties in eigen marketingmateriaal moeten meteen verwijderd worden zonder dat dit onkosten met zich meebrengt voor Bedandbreakfast ApS of voor de consolidator. Ons materiaal en onze website zijn beschermd door de Deense Wet betreffende het Auteursrecht §1

Betaling Bedandbreakfast ApS of de consolidator kunnen de afgesproken provisie tussen de verhuurder en Bedandbreakfast ApS of de consolidator rechtstreeks bij de gast opeisen bij bevestiging van een boeking door de verhuurder, of door de verhuurder een rekening te sturen. Dit bedrag wordt beschouwd als een vooruitbetaling/borgsom op de boeking. De accommodatie is verplicht om zich altijd aan de geldende betalingsvoorwaarden van Bedandbreakfast ApS of de consolidator te houden. Bij betaling of uitbetaling per cheque worden er administratiekosten in rekening gebracht. Als de provisie door de gast betaald wordt bij bevestiging van de boeking, wordt het bedrag niet terugbetaald door Bedandbreakfast ApS of de consolidator. Indien de gast daarna de borgsom terugbetaald wil krijgen door fouten of gebreken van de kant van de verhuurder, is het de plicht van de verhuurder om dit bedrag voor eigen rekening terug te betalen. Moet Bedandbreakfast ApS of de consolidator het bedrag terugbetalen, dan kan Bedandbreakfast ApS of de consolidator regres hebben op de verhuurder.

Contractbreuk Mocht het zo zijn dat de accommodatie haar verplichtingen niet nakomt, dan kan Bedandbreakfast ApS of de consolidator de accommodatie zonder voorafgaande waarschuwing uit alle marketinginitiatieven verwijderen. De kosten in verband met een eventuele contractbreuk moeten gedekt worden door de verhuurder.

Klachten Indien Bedandbreakfast ApS of een consolidator van een van de gasten een klacht ontvangt over een accommodatie, zal deze klacht doorgestuurd worden naar de betreffende accommodatie. De verhuurder heeft de plicht om Bedandbreakfast ApS of de consolidator binnen zeven dagen schriftelijk antwoord te geven. De reactie van de verhuurder op de klacht zal via Bedandbreakfast ApS of de consolidator doorgegeven worden aan de klager. Bedandbreakfast ApS of een consolidator behoudt zich het recht voor om te bemiddelen bij een conflict. Geen enkele accommodatie, verhuurder of gast kan aanspraak maken op een schadevergoeding van Bedandbreakfast ApS of de consolidator over een verblijf van een gast bij een verhuurder. De rechtbank van Bedandbreakfast ApS en de

Website Bedandbreakfast ApS verplicht zich om de informatie over de accommodatie - zover dit mogelijk is - op haar website te zetten. Iedere verhuurder bij Bedandbreakfast ApS of de consolidator kan ogenblikkelijk uitgesloten worden als hij/zij deelneemt aan projecten die schadelijk kunnen zijn voor Bedandbreakfast ApS of de consolidator. De website kan voortdurend gewijzigd worden zonder dat dit invloed heeft op de registratie.

Kostenwijzigingen Indien Bedandbreakfast ApS of de consolidator onkosten moeten betalen waarop Bedandbreakfast ApS of de consolidator geen invloed hebben, kunnen de prijzen en provisieafspraken meteen gewijzigd worden. Dit geldt ook bij belasting- en accijnsverhogingen.

Wijzigingen van voorwaarden. De voorwaarden kunnen voortdurend gewijzigd worden en de verhuurders zullen dit van te voren te horen krijgen. De manier waarop de verhuurder geregistreerd is, kan niet gewijzigd worden gedurende de periode dat de verhuurder geregistreerd is. Bedandbreakfast ApS, Sankt Peders Stræde 41, 1453 Kopenhagen K Denemarken Telefoon +45 39 61 04 05 Fax +45 39 61 05 25 E-mail: info@bedandbreakfast.dk