Terms of Trade

Bedandbreakfast Oy on yritys, jonka tehtävänä on yöpymispaikkojen markkinointi. Järjestö on perustettu vuonna 1992 ja Bedandbreakfast Oy on rekisteröity tavaramerkiksi.. Bedandbreakfast Oy markkinoi yöpymispaikkoja internetsivujen, agenttien ja oman varaustoimiston välityksellä.

Ilmoittautuminen ja markkinointiajanjakso Bedandbreakfast Oy:hyn tai agentin markkinointiohjelmaan voi ilmoittautua sähköpostitse, puhelimitse tai ilmoituskaavaketta käyttäen. Sopimus voidaan tehdä yhdeksi tai useammaksi vuodeksi ja se uusitaan ajanjakson mennessä umpeen. Sopimuksen voi sanoa irti kuukauden mennessä umpeen. Mahdollisesti maksettua vuosimaksua ei palauteta. Mikäli vuokraisäntä sanoo sopimuksensa irti hän on kuitenkin velvollinen huolehtimaan jo vahvistetuista varauksista samoin oikeuksin ja velvollisuuksin, jotka pätivät vuokraisännän ollessa ilmoittautunut ohjelmaan. Ilmoittautumista Bedandbreakfast Oy:n tai agentin markkinointiohjelmaan pidetään ilmauksena Bedandbreakfast Oy:n tai agentin liikeperiaatteiden hyväksymisestä.

Yöpymispaikkaa koskevat tiedot Yöpymispakan markkinoinnin ja mukavuuksia koskevien tietojen tulee kaikkina ajankohtina pitää paikkansa todellisten olosuhteiden kanssa. Markkinointiohjelmaan osallistuminen edellyttää, että yöpymispaikka noudattaa kunakin ajankohtana koskevia lakeja sekä Bedandbreakfast Oy:n tai agentin asettamia sääntöjä ja periaaatteita. Bedandbreakfast Oy tai agentti pidättävät oikeuden muuttaa tai poistaa paikkansapitämättömiä tietoja ilman erillistä varoitusta.

Bedandbreakfast Oy:n tai agentin varaustoimiston tai kotisivun kautta tehdyt varaukset Yöpymispaikan isäntä maksaa Bedandbreakfast Oy:lle tai agentille provisiota kaikista vahvistetuista varauksista, jotka on tehty Bedandbreakfast Oy:n tai agentin kotisivun välityksellä. Provisio on vähintään 10%. Bedandbreakfast Oy:n varaustoimiston välityksellä tehdyistä hyväksytyistä varauksista maksetaan erityinen provisio. Mikäli yöpymispaikan isäntä varauksen vastaanotettuaan jättää vastaamatta tai torjuu varauksen, Bedandbreakfast Oy tai agentti pidättävät oikeuden korjata isännän kalenteritietoja ja antaa varaustiedot tai ajankohtaa koskevat kyselyt edelleen toisille isännille samalla alueella.

Hinnat Bedandbreakfast Oy:n tai agentin kotisivulle rekisterötyjä yöpymishintoja käytetään kaikkina ajankohtina Bedandbreakfast Oy:n tai agenttien kotisivun kautta tehtyihin varauksiin. Mahdolliset muut alennukset tai hinnat eivät koske Bedandbreakfast Oy:ta tai agentteja.

Luokitukset Bedandbreakfast Oy:n tai agenttien tavoitteena on vierailla kunkin uuden isännän luona olematta kuitenkaan velvollinen tekemään niin. Ensimmäisen vierailun jälkeen kysessä oleva yöpymispaikka voidaan luokitella kategoriaan riippuen tarjolla olevista mukavuuksista. Käytössä olevat luokitukset voi hankki ottamalla yhteyttä Bedandbreakfast Oy:hyn tai agenttiin. Bedandbreakfast Oy tai agentti voivat koska tahansa muuttaa yöpymispaikkojen luokitteluun koskevia ehtoja. Bedandbreakfast Oy tai agentti voivat ilman erillistä varoitusta koska tahansa vierailla yöpymispaikassa kontrolloidakseen, että todelliset olosuhteet pitävät paikkansa yöpymispaikasta annettujen tietojen kanssa. Yöpymispaikka on velvollinen ilmoittamaan Bedandbreakfast Oy:lle tai agentille muutoksista, jotka voivat vaikuttaa luokitteluun tai muulla tavoin vaikuttamaan yöpymispaikkaan. Mikäli isäntä on antanut virheellisiä tietoja, yöpymispaikka saattaa menettää oikeuden yhteistyön jatkamiseen Bedandbreakfast Oy:n tai agentin kanssa ilman että isäntä voi tehdä mitään juridisia tai taloudellisia vaatimuksia suhteessa Bedandbreakfast Oy:hyn tai agentteihin.

Bedandbreakfast Oy -tavaramerkki Kaikki, jotka osallistuvat Bedandbreakfast Oy:n tai agentin markkinointiohjelmiin, voivat ilman lisäkustannuksia hyödyntää Bedandbreakfast Oy:n tai agentin tiedotusmateriaalia omaan markkinointiinsa. Mikäli yhteistyö Bedandbreakfast Oy:n tai agentin kanssa päättyy, päättyy myös yöpymispaikan isännän oikeus käyttää tietoja ja viittauksia Bedandbreakfast Oy:hyn tai agenttiin. Kyseiset viittaukset tulee poistaa välittömästi omasta markkinointimateriaalista ilman että se aiheuttaa kustannuksia Bedandbreakfast Oy:lle tai agentille. Markkinointiaineistomme ja kotisuvumme on suojattu Tekijänoikeuslain §1:llä.

Maksu Bedandbreakfast Oy tai agentti voivat periä yöpymispaikan isännän ja Bedandbreakfast Oy:n tai agentin välillä sovitun provision suoraan asiakkaalta isännän vahvistettua varauksen tai lähettämällä laskun isännälle. Kyseistä summaa pidetään varausta koskevana etukäteismaksuna/käsirahana. Yöpymispaikan velvollisuutena on noudattaa kunakin ajankohtana voimassa olevia maksuehtoja suhteessa Bedandbreakfast Oy:hyn tai agenttiin. Maksettaessa sekillä suoritukseen lasketaan lisämaksu. Mikäli vieras maksaa provision varauksen vahvistamisen yhteydessä, Bedandbreakfast Oy tai agentti eivät palauta summaa. Mikäli vieras myöhemmin haluaa käsirahan palautettavaksi isäntää koskevien virheiden tai puutteiden perusteella, isännällä on velvollisuus maksaa summa omista varoistaan. Mikäli Bedandbreakfast Oy:n tai agentin osalle lankeaisi palauttaa kyseinen summa, Bedandbreakfast Oy tai agentti voivat takautuvasti vaatia isäntää maksamaan tämä summa.

Sopimuksen rikkominen Jos yöpymispaikka vastoin odotuksia rikkoo joitakin velvollisuuksia, voivat Bedandbreakfast Oy tai agentti koska tahansa lakkauttaa yopymispaikan markkinoinnin ilman erillistä varoitusta. Isännän velvollisuus on korvata mahdolliset kustannukset, jotka sopimuksen rikkominen on aiheuttanut.

Valitustapaukset Mikäli joku yöpymispaikan vieraista esittää valituksen Bedandbreakfast Oy:lle tai agentille, valitus lähetetään edelleen kyseiseen yöpymispaikkaan. Isäntä on velvollinen vastaamaan kirjallisesti Bedandbreakfast Oy:lle tai agentille seitsemän päivän kuluessa. Bedandbreakfast Oy tai agentti lähettävät isännän valitusvastauksen edelleen valituksen esittäjälle. Bedandbreakfast Oy:llä tai agentilla on oikeus toimia välittäjänä riidan osapuolille. Mikään yöpymispaikka eikä kukaan isäntä tai vieras ei voi tehdä vaatimuksia Bedandbreakfast Oy:lle tai agentille koskien vieraan oleskelua isännän luona. *) Bedandbreakfast Oy:n ja agenttien juridinen kotipaikka on Kööpenhamina ja kaikissa yhteyksissä noudatetaan tanskalaista lainsäädäntöä.

Kotisivu Bedandbreakfast Oy ottaa velvollisuudekseen ylläpitää yöpymispaikan tietoja kotisivulla mahdollisimman suuressa mittakaavassa. Kuka tahansa Bedandbreakfast Oy:n tai agentin piirissä oleva isäntä voidaan välittömästi sulkea pois, mikäli hän osallistuu projekteihin, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa Bedandbreakfast Oy:lle tai agentille. Kotisivua voidaan jatkuvasti muuttaa ilman että sillä on vaikutusta ilmoittautumiselle.

Maksumuutokset Mikäli Bedandbreakfast Oy:n tai agenting maksettavaksi tulee kuluja, joihin Bedandbreakfast Oy tai agentti eivät voi vaikuttaa, voidaan hintoja ja provisiosopimuksia muuttaa ilman erillistä varoitusaikaa. Tämä koskee myös uusien verojen ja kustannusten astuessa voimaan.

Ehtojen muuttaminen Ehtoja voidaan jatkuvasti muuttaa ja isännille ilmoitetaan asiasta etukäteen. Tapaa, jolla isäntä on ilmoittautunut, ei voida muuttaa ilmoittautumista koskevana ajanjaksona.

Bedandbreakfast Oy, Sankt Peders Stræde 41, DK-1453 Kööpenhamina K., Puhelin +45 39 61 04 05, Telefaksi +45 39 61 05 25, Sähköposti: info@bedandbreakfasteuropa.com