Stå under flere byer

Du bestemmer selv, hvilke byer du vil stå under.

Nogle gæster vil sige, at de skal nord for en by og andre vil sige de skal syd for en anden by.

Ved at stå under begge byer vil gæsten nemmere kunne finde dig.

Der er også mange andre tilfælde. hvor det godt for dig, at du står under flere byer.

Kontakt os på 3961 0405 eller Tilmeld dig her.